ΟΙ 12 ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (για s/m σχέσεις)

   
(απευθύνονται στους ήδη δοκιμασμένους σκλάβους και εφαρμόζονται σταδιακά ή όχι, ανάλογα τις ανάγκες του Αφέντη)

    1) Ο σκλάβος οφείλει να μελετήσει και να αποδεχτεί και να αποστηθίσει ΟΛΟΥΣ τους παρακάτω ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟΥΣ κανόνες!

    2) Ο σκλάβος μπαίνει στο σπίτι του Αφέντη σιωπηλός (σε καμία περίπτωση δεν μιλά αν δεν του απευθύνει τον λόγο ο Αφέντης), κλείνει την πόρτα αθόρυβα, γδύνεται τελείως, παίρνει τη στάση «Σκυλάκι» (10, IV) και αν δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες ή αν δεν πάρει άδεια για κάτι διαφορετικό, περιμένει εντολές! Αυτό ισχύει πάντοτε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και για ολιγόλεπτες επισκέψεις, εκτός αν θελήσει κάτι άλλο ο Αφέντης! Αν σε σπάνια περίπτωση του ζητηθεί το αντίθετο, δεν έχει καμιά απολύτως πρωτοβουλία και περιμένει υπομονετικά να εκπληρώνει την όποια επιθυμία του αφέντη του! Αν υπάρχει ειδικός λόγος, έχει αργήσει και θέλει να απολογηθεί ή υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, παίρνει τη στάση «Υποταγή» (10, VI), ζητάει ακρόαση από τον Αφέντη και δικαιολογείται/απολογείται! Ο σκλάβος δεν φοράει αρώματα η κολόνιες, το μόνο που του επιτρέπεται στο σώμα του είναι η μυρωδιά του σαπουνιού!

    3) Ο σκλάβος (αν δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες ή αν δεν πάρει άδεια για κάτι διαφορετικό) κυκλοφορεί πάντα γυμνός μέσα στο σπίτι και είναι ανά πάσα στιγμή ολοκάθαρος και διαθέσιμος για οτιδήποτε θελήσει ο Αφέντης! Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να διαθέσει κάποιο μέρος του σώματος του μετά από σχετική εντολή, παίρνει την στάση «Υποταγή!»(10, VI), ζητάει ακρόαση από τον Αφέντη και δικαιολογείται/απολογείται! Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Αφέντη να απορρίψει τις δικαιολογίες του σκλάβου ή να μη δεχτεί την απολογία του και να προχωρήσει στις απαιτήσεις του, ακόμα και τιμωρώντας τον σκλάβο για την άρνησή του αν την βρει αδικαιολόγητη!

    4) Ο σκλάβος συμπεριφέρεται και κινείται μέσα στο σπίτι όσο το δυνατό πιο αθόρυβα και διακριτικά, παίρνοντας πάντοτε άδεια από τον Αφέντη για οποιαδήποτε του κίνηση/ενέργεια!

    5) Ο σκλάβος οφείλει να υπακούει τις εντολές του Αφέντη και να τις εκτελεί αμέσως! Η μη υπακοή σε εντολές συνεπάγεται ποινή (βλ. Νο 10)! Οι εντολές μπορεί να είναι Ι) απλές οδηγίες συμπεριφοράς ή/και στάσεων για «επιθεώρηση» (βλ. Νο 10, Ι) υποτακτικής ή/και ελαφρώς σεξουαλικής φύσεως, ΙΙΙ) εκτέλεσης τιμωριών, προανακοινωθέντων ή και χωρίς κανένα προφανή λόγο, είτε από τον Αφέντη, είτε από κάποιο από τα ειδικά γι αυτό το σκοπό εργαλεία του και VI) καθαρά σεξουαλικής φύσεως και συχνά ακραίας, οπότε ο σκλάβος οφείλει να είναι πάντοτε έτοιμος σωματικά και ψυχολογικά ακόμα και για βίαιο σοδομισμό, είτε από τον Αφέντη, είτε από κάποιο από τα ειδικά γι αυτό το σκοπό εργαλεία του!

    6) Ο σκλάβος οφείλει να ξέρει όλα τα εργαλεία τιμωρίας και σοδομισμού που έχει ο Αφέντης, με το περιφραστικό όνομα τους ή έστω με μια σύντομη περιγραφή, καθώς και το που φυλάσσεται το καθένα! Και έχει χρέος όταν του δοθεί σχετική εντολή, να παρουσιάζει στον Αφέντη ότι του ζητηθεί από αυτά, καθώς και μετά το τέλος των εκάστοτε «υπηρεσιών» του, να τα μαζεύει και να τα αποθηκεύει στους ειδικούς χώρους!

    7) Τις τιμωρίες για την «εκπαίδευση» του σκλάβου τις αποφασίζει ο Αφέντης, μετά από κάθε τυχόν παράπτωμα που πέφτει στην αντίληψη του, και συνήθως έχουν ανακοινωθεί στον σκλάβο πριν από την επίσκεψη! O σκλάβος όταν του ζητηθεί έχει υποχρέωση να θυμάται τις ακριβείς τιμωρίες και τον λόγο που του επιβλήθηκαν! Για οποιαδήποτε παράλειψη ή αμέλεια κατά την ανακοίνωση της όποιας τιμωρίας, η τιμωρία ισχύει εις διπλούν! Εκτός του ότι ο Αφέντης έχει δικαίωμα να τιμωρήσει τον σκλάβο ανά πάσα ώρα και στιγμή και για οποιονδήποτε προφανή ή μη λόγο, έχει και ο σκλάβος δικαίωμα να προτείνει στον Αφέντη κάποια τιμωρία! Σε αυτή την περίπτωση ο σκλάβος παρουσιάζεται στον Αφέντη σε στάση «Υποταγή!»(9, VI), ανακοινώνει τον τυχόντα λόγο, δίνει το όργανο της τιμωρίας και δικαιωματικά διαλέγει την στάση που θέλει να του επιβληθεί η τιμωρία! Φυσικά - όπως πάντοτε άλλωστε - τον τελευταίο λόγο της ή όχι εκτέλεσης της και του τρόπου τον έχει ο Αφέντης!

    8) Ο σκλάβος έχει δικαίωμα να αλλάξει το είδος κάποιας τιμωρίας του λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της, μόνον όμως αφού έχει εκτελεστεί το ένα τέταρτο της! Σε περίπτωση αδυναμίας του σκλάβου ή έλλειψης αυτοπεποίθησης ή αντοχής σε κάποια εκτέλεση τιμωρίας, απευθύνεται ικετευτικά και όσο το δυνατόν ευγενικότερα στον Αφέντη – και σε καμία περίπτωση επιτακτικά - , εκλιπαρώντας το έλεός του και την συγνώμη του για την τυχόν αιτία της τιμωρίας! Φυσικά εξαρτάται από τον Αφέντη και μόνο από αυτόν το αν θα λάβει υπόψη τη παράκληση του σκλάβου!

    9) Ο σκλάβος οφείλει να θυμάται τον ακριβή αριθμό τιμωριών ή/και κτυπημάτων που δέχθηκε και που ακόμα θα δεχθεί, για το λόγο αυτό (αν δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες ή αν δεν πάρει άδεια για κάτι διαφορετικό) με κάθε χτύπημα που δέχεται οφείλει να αναφέρει τον αύξοντα αριθμό χτυπήματος και στο τέλος να ευχαριστεί τον Αφέντη!

    10) ΣΤΑΣΕΙΣ: Ι) Στην στάση «Επιθεώρηση!» ο σκλάβος από όρθια θέση, σκύβει όσο γίνεται περισσότερο, με τα πόδια ανοιχτά, ανοίγοντας τους γλουτούς του με τα χέρια του έτσι ώστε η οπή του πρωκτού καθώς και τα γεννητικά του όργανα να είναι σε πλήρη θέα και διάθεση του Αφέντη για «επιθεώρηση», εξωτερική και ενδεχομένως και εσωτερική! Η ίδια στάση μπορεί να γίνει και από γονατιστή θέση, ανάλογα με την εντολή! Τότε ο σκλάβος γονατίζει και ακουμπώντας το κούτελο στο πάτωμα, ανοίγει με τα χέρια του τους γλουτούς του! ΙΙ) Στη στάση «Στα τέσσερα!» ο σκλάβος στηρίζεται στο πάτωμα μόνο με τις παλάμες ή τα ακροδάχτυλα και τις πατούσες, έχοντας έτσι υπερυψωμένη τη γλουτιαία περιοχή! ΙΙΙ) Στην στάση «Κάτσε!» ο σκλάβος παίρνει μια στάση παρόμοια με της εκκίνησης του δρομέα στο στίβο, με τα πόδια όμως λυγισμένα συμμετρικά και στηριζόμενος με τα ακροδάχτυλα χεριών και ποδιών! IV) Στην στάση «Σκυλάκι!» στηρίζεται με τις παλάμες και τα γόνατα προσέχοντας η πλάτη του να είναι σε ευθεία γραμμή με το πάτωμα γιατί κάλλιστα μπορεί σε αυτή την στάση το σώμα του να χρησιμοποιηθεί είτε σαν «τραπεζάκι» για οτιδήποτε, είτε σαν «υποπόδιο»! V) Στην στάση «Πάρε θέση! » ο σκλάβος από όρθια θέση, λυγίζει όσο μπορεί τον κορμό του έχοντας τα πόδια ανοιχτά κ τεντωμένα και πιάνει τους αστραγάλους του στο χαμηλότερο σημείο δυνατόν! VΙ) Στην στάση «Υποταγή! » στηρίζεται στο πάτωμα με τα γόνατα, τους αγκώνες και το μέτωπό του, προσφέροντας έτσι σε πλήρη θέα την οπή του πρωκτού του και προσέχοντας τα μπούτια του να σχηματίζουν ορθή γωνία με το πάτωμα και σχεδόν να ακουμπούν την κοιλιά! VII) Στη στάση «Xαλί! », στηρίζεται όπως στην «υποταγή» με τα γόνατα, τους αγκώνες και το μέτωπό του στο πάτωμα, με τη διαφορά ότι κατεβάζοντας το πίσω μέρος του σώματός του χαμηλά, ΚΑΙ οι γλουτοί ακουμπούν στις φτέρνες του, έτσι ώστε όλο σχεδόν το κορμί του είναι ευθεία με το πάτωμα! Τα χέρια είναι όσο το δυνατόν τεντωμένα μπροστά, και η πλάτη ίσια! VIΙI) Στην στάση «Στη θέση σου! » ο σκλάβος όπου και αν βρίσκεται επιστρέφει σε όρθια στάση πίσω από τη πόρτα!

    11) ΠΟΙΝΕΣ: Ι) Σε περίπτωση που ο σκλάβος δεν θυμάται κάποια στάση, ή σε περίπτωση που δεν την εκτελέσει αμέσως μόλις του ανακοινωθεί, η πρώτη τιμωρία της ημέρας επαναλαμβάνεται εις διπλούν! ΙΙ) Σε περίπτωση που κάνει λάθος σε αριθμό κάποιου χτυπήματος η τιμωρία ξεκινάει από την αρχή! ΙΙΙ) Σε περίπτωση που στο τέλος ξεχάσει να ευχαριστήσει τον Αφέντη εκτελείται πάλι η μισή τιμωρία VI) Σε περίπτωση που εντοπίσει και δεν αναφέρει τη μη σωστή τήρηση κάποιου από τους παραπάνω κανόνες, εκτελείται πάλι η μισή τιμωρία! Αν για παράδειγμα ένα χτύπημα δεν πέσει σωστά ή αρκετά δυνατά δεν πρέπει να το μετρήσει. Εάν το μετρήσει εκτελείται πάλι η μισή τιμωρία!

    Ο σκλάβος υπομένει σιωπηλός τις όποιες δοκιμασίες/ποινές/τιμωρίες του υποβάλλει ο αφέντης του. Αν αδυνατεί να υπακούσει, ζητάει μικρή ακρόαση (*) και αν ο αφέντης το κρίνει αναγκαίο τον φιμώνει με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο.

     12) ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ! O ΑΦΕΝΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΟΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η΄ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ!security (on) my foot...! (05.05.2003)

«Έτοιμος» σκέφτηκα επιθεωρώντας το χώρο. Όπου να’ ναι θα' ρχόταν, του είχα πει ότι μ’ αρέσουν τα ακριβή ραντεβ...

ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MOY